Privacy en Cookies

Wie wij zijn

Bed en Brocante Schoorl, gevestigd aan de Laanweg 68, 1871 BK te Schoorl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://bnb-schoorl.nl/
Adres: Laanweg 68, 1871 BK, Schoorl
Tel: +31 72 531 8456

Dhr. J.M. Van Oostrom is de Functionaris Gegevensbescherming van Bed en Brocante Schoorl. Hij is te bereiken via info@bnb-schoorl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bed en Brocante Schoorl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  info@bnb-schoorl.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bed en Brocante Schoorl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw reservering
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Bijhouden van het nachtverblijfregister toeristenbelasting Gemeente Bergen N.H.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bed en Brocante Schoorl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Contactformulier

Wij bieden de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u naar Bed en Brocante Schoorl toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Reviews

U kunt een review achterlaten in onze pagina op https://www.airbnb.nl en  https://www.bedandbreakfast.nl/. De review die u hier plaatst is zichtbaar voor anderen. U kiest zelf welke naam/nickname er getoond wordt bij uw review.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Bed en Brocante Schoorl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bed en Brocante Schoorl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bed en Brocante Schoorl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bed en Brocante Schoorl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

WPMLFunctioneelCookie die gebruikt wordt om de ingestelde taal weer te geven.1 dag_icl_current_language
WPMLFunctioneelSlaat de voorkeurstaal van de gebruiker op de website op.Sessiewpml_browser_redirect_test
WPMLFunctioneelSlaat de voorkeurstaal van de gebruiker op de website op.Sessie_icl_visitor_lang_js
WordPressFunctioneelDeze cookie is gekoppeld aan PHP en wordt gebruikt om gegevens tijdens de browser sessie te registreren.SessiePHPSESSID
WordPressFunctioneelWordPress plaatst deze cookie wanneer je de inlogpagina hebt bekeken en of de browser is ingesteld om cookies te accepteren of om af te wijzen.Sessiewordpress_test_cookie
WordPressFunctioneelDeze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn cruciaal voor de werking van de site.max 1 jaarwp-settings, wp-settings-time, wp-saving-post

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bed en Brocante Schoorl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bnb-schoorl.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bed en Brocante Schoorl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bed en Brocante Schoorl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bnb-schoorl.nl